free website templatesProgram

ETKİNLİKLER / EVENTS

2 Ekim Çarşamba / 2 October Wednesday -  Mustafa Necati Kültür Evi (Mithatpaşa Caddesi, no: 35)
18.00 - 19.00 
Müzik Dinletisi / Concert
19.00 - 19.45
Açılış Konuşması / Keynote Speech
Suna Güven, Eski Ankara: Anlatı, Mekân ve Bellek / Old Ankara: Narrative, Space and Memory
19.45-22.00
Resepsiyon / Reception
3 Ekim Perşembe / 3 October Thursday - Hacettepe Üniversitesi Ankara Evi (Hacettepe, Erzurum Sokak, no: 7)
20.00 - 21.30 
Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen ve Prof. Dr. Seza Özen tarafından verilecek resepsiyon
Reception hosted by Hacettepe University Rector Prof. Dr. Haluk Özen and Prof. Dr. Seza Özen
4 Ekim Cuma / 4 October Friday 
15.30 - 18.30
Ankara Kalesi ve çevresi gezisi
(Ankara Kalesi, Arslanhane Camisi, Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi, Rahmi M. Koç Müzesi ve Anadolu Medeniyetleri Müzesi)
Visit to Ankara Citadel and surroundings
(Citadel of Ankara, Arslanhane Mosque, Erimtan Archeology and Arts Museum, Rahmi M. Koç Museum and Museum of
Anatolian Civilizations)
18.45 - 22.00 
Cermodern Müzesi / Museum (Altınsoy Caddesi, No:3, Sıhhıye-Altındağ)
19.15 - 20.05
“Suut Kemal Üzerine” belgeselinin gösterimi (Yönetmen: Kerime Senyücel)
Screening of the documentary “About Suut Kemal” (Directed by Kerime Senyücel)
20.30 - 22.00
Resepsiyon / Reception

Thursday / 03 October / Opening Session

MEHMET AKİF ERSOY HALL
09.30-10.30 
Welcoming Remarks
10.30-10.45 
An Edited Version of Suut Kemal Yetkin Documentary
10.45-11.15 
Günsel Renda 
Suut Kemal Yetkin and Turkish Art Historiography
11.15-11.45 
Filiz Yenişehirlioğlu 
ICTA after 60 Years
12.00-13.00 Lunch

Perşembe / 03 Ekim / Birinci Oturum

MEHMET AKİF ERSOY SALONU K SALONU TUĞRUL İNAL SALONU
Kitap Sanatları
Oturum Başkanı: François Déroche
Koleksiyonlar ve Koleksiyoncular
Oturum Başkanı: Gülru Necipoğlu
Mimari
Oturum Başkanı: Rahmi Hüseyin Ünal
13.00-13.20
Cailah Jackson
14. Yüzyıl Konya’sında Karamanoğulları ve Tezhipli El Yazmaları
13.00-13.20
Zeynep Atbaş
Topkapı Sarayı Kitap Hazinesinden Büyük Bir Koleksiyon: Sultan III. Ahmed / Enderûn Kütüphanesi
13.00-13.20
Ayşıl Tükel Yavuz
Samsun-Amasya Arasındaki Selçuklu Hanı: Çakallı Han
13.20-13.40
Alison Ohta
Bulmacada Yeni bir Parça: 14-15. Yüzyıllarda Osmanlı ve Memluk Ciltlerinde Aletle Yapılmış Baskıların Tarih ve Yapım Yeri Tespiti Amacıyla Kullanılması
13.20-13.40
Ahmet Ersoy
“Merak Şebekesi:” Sultan II. Abdülhamid’in Görsel Arşivleri 
13.20-13.40
Pınar Gnepp
Orta Çağ’da Anadolu’nun Mukarnaslı Ahşap Sütun Başlıkları
13.40-14.00
Simon Rettig
Bir Zafer İlanı: Fetih Suresinin İstanbul’dan Kahire’ye yollanan bir Erken 16. Yüzyıl Nüshası
13.40-14.00
Deniz Türker
Abdüllatif Subhi Paşa’nın Meskukat Takımları: Osmanlılarda Kitapseverlik, Tarih ve Mısır
13.40-14.00
Tuba Akar
Ateş, Su, Buhar ve Duman: Hamamın Teknik Soru(N)ları
14.00-14.20
Sabiha Göloğlu
Saray Kadınları, Delāʾilü’l-Ḫayrāt ve Enʿām-ı Şerīf: Bireysel ve Vakfedilen Dua Kitapları
14.00-14.20
Fırat Şeker
Sinan'ın Diğer Patronları
14.00-14.20 Tartışma14.00-14.40 Tartışma14.00-14.40 Tartışma
14.20-15.00 Kahve Arası14.40-15.00 Kahve Arası14.40-15.00 Kahve Arası
Showing entries (filtered from total entries)

Perşembe / 03 Ekim / İkinci Oturum

MEHMET AKİF ERSOY SALONU K SALONUTUĞRUL İNAL SALONU
Kitap Sanatları
Oturum Başkanı: Bernard O’Kane
Koleksiyonlar ve Koleksiyoncular
Oturum Başkanı: Şule Pfeiffer Taş
Mimari
Oturum Başkanı: Baha Tanman
15.00-15.20
Nil Baydar
Turhan Valide Sultan Koleksiyonunda Sultan II. Mehmed’e İthaf Edilen Yazma Kitaplar: Kodikolojik bir İnceleme
15.00-15.20
Sibel Alpaslan Arça - Kadriye Özbıyık
19. Yüzyılda Değişen Güç̧ Dengelerinin bir Örneği: Sultan Abdülaziz’e Verilen Diz Bağı Nişanı
15.00-15.20
Ammar İbrahimgil
Üsküp’te Erken Osmanlı Dönemi Mezar Odalı (Kriptalı) Türbe Örnekleri: Pasa Yiğit ve İshak Bey Türbelerı ̇
15.20-15.40
Elif Saraç
Ankara Etnografya Müzesi Koleksiyonunda Yer Alan El Yazmalarında Bulunan Filigranlar ve Düşündürdükleri
15.20-15.40
İ. Meltem Çetinkök Afşar
Tarihi ve Kültürel Mirasın Korunması Bağlamında Sami Bey ve Eşi Sıdıka Nevin Hanım’ın Türk Eserleri Koleksiyonu
15.20-15.40
N. Çiçek Akçıl Harmankaya
Köprü Köşklerine bir Örnek: Edirne Meriç-Mecidiye Köprüsü Kitabe Köşkü ve Süsleme Özellikleri
15.40-16.00
Abdulbari Demir
Şah Tahmasp Albümünün Konservasyonu
15.40-16.00
Ayşegül Güngören
Girit’ten Söke’ye Bir Mübadele Öyküsü: Ahmet Hilali Uzbek Aile Koleksiyonu
15.40-16.00
Damla Gürkan Anar
Sultan Ahmed Camii’nin Tezyinat ve Mefruşatı
16.00-16.20
Paul Hepworth
Şah Tahmasp Albümü ve Osmanlı Albüm Yapımcılarına Olası Etkisi
16.00-16.20
Zeynep Demircan Aksoy
Keban Yusuf Ziya Paşa Vakfına Ait Tezhipli Bir İlhanlı Kur’an-ı Kerim Cüzü
16.00-16.20
Muzaffer Karaaslan
Kosova’daki Osmanlı Duvar Resimlerinde Bir Ekolün Takibi
16.20-16.40 Tartışma16.20-16.40 Tartışma16.20-16.40 Tartışma
16.40-17.00 Kahve Arası16.40-17.00 Kahve Arası16.40-17.00 Kahve Arası
Showing entries (filtered from total entries)

Perşembe / 03 Ekim /  Üçüncü Oturum

MEHMET AKİF ERSOY SALONUK SALONUTUĞRUL İNAL SALONU
Kitap Sanatları
Oturum Başkanı: Michele Bernardini
Seramik
Oturum Başkanı: Oya Pancaroğlu
Sanatsal Etkileşim
Oturum Başkanı: Hans Georg Majer
17.00-17.20
Lale Uluç - Bora Keskiner
Rulolardan Albümlere Hat Kıt’aları ve Osmanlı Hat Sanatında Kıt’anın Doğumu
17.00-17.20
Nurşen Özkul Fındık
Artuklu Sırsız Seramiklerinin Bezeme Tekniklerindeki Çeşitlilik
17.00-17.20
Swietlana Czerwonnaja
Kazan Tatarlarının Şamail'leri ve Litvanya Tatarlarının Muhir'lerinde Türk Kentinin Görüntüsü: Dışarıdan bir Bakış̧?
17.20-17.40
Bilal Badat
Osmanlı Hat Geleneğinde Tamamlanmamış̧ El Yazmaları
17.20-17.40
Yasemin Bağcı
14. Yüzyıl Anadolu’sunda Seramik ve Kültürel Etkileşim
17.20-17.40
Andrzej Drozd
Polonya-Litvanyalı Tatarların El Yazmalarında Osmanlı Amblem ve Dini Motifleri
17.40-18.00
Ayşe Aldemir Kilercik
Sıra Dışı Bir Yerleştirme Sanatı: Üç̧ Boyutlu Tekke Levhaları
17.40-18.00
Jacques Burlot - Yona Waksman
Erken Osmanlı Seramik Bezeme-Üretim Teknolojisini Tanımlamak: "Milet İşi" Örneği
17.40-18.00
Gulbanu Koshenova - Yerlan Zhiyenbayev
Kazakistan, Kızılorda Bölgesinde Cami Mimarisi Örneği: Ganibay Camisi
18.00-18.20 Tartışma18.00-18.20 Tartışma18.00-18.20 Tartışma
18.20 Oturumların Sonu18.20 Oturumların Sonu18.20 Oturumların Sonu
Showing entries (filtered from total entries)

Cuma / 04 Ekim / Birinci Oturum

MEHMET AKİF ERSOY SALONUK SALONUTUĞRUL İNAL SALONUBEDRETTİN COMERT SALONU
Kitap Sanatları
Oturum Başkanı: Alison Ohta
Sergiler ve Müzecilik
Oturum Başkanı: Suzan Yalman
Koleksiyonlar ve Koleksiyoncular
Oturum Başkanı: Nazan Ölçer
Tarih Yazımı
Oturum Başkanı: Filiz Yenişehirlioğlu
09.00-09.20
Fatma Sinem Eryılmaz
Coğrafya, Efsane ve Siyasetin Buluştuğu Yer: Tomar-ı Hümayundaki Dünya Temsili Üzerine
09.00-09.20
Ayşin Yoltar Yıldırım
Rudolf Meyer Riefstahl İle Mehmet Ağa-Oğlu ve Bernard Berenson Arasında Avrupa, Amerika ve Türkiye’ye Yayılan İlişkiler Zinciri
09.00-09.20
Suat Alp
Kórnik Müzesi Koleksiyonlarındaki Türk-İslam Maddi Kültür Mirası: Dzialyński ve Zamoyski Koleksiyonları 
09.00-09.20
Gülgün Yılmaz
250 Yıllık Bir Karşılaştırma: Busbecq ve Moltke’nin Anlatımlarına Göre Türk Maddi Kültür Tarihine Bakış
09.20-09.40
Kristyna Rendlova
16. Yüzyıl Osmanlı El Yazmalarında Topkapı Sarayı Tasvirleri: İmparatorluk İdeolojisi ve Görsel - Mimari Modelleri
09.20-09.40
Funda Berksoy
Almanya’nın Emperyalist Politikalarının Parçası Olarak Münih-İstanbul Sanat Sergileri (1909-18)
09.20-09.40
Mireille Jacotin
Yeni Fransız Ulusal Müzesi MUCEM’de Yeni Oluşturulan Türk Sanatı Koleksiyonu
09.20-09.40
Feyza Akder
Seyyahlar, Bilimadamları ve Ressamlar: 18, 19 ve 20. Yüzyıllarda Erzurum ve Bursa Manzaraları
09.40-10.00
Çiğdem Kafescioğlu
İstanbul’un Erken Modern Dönem Su Yolu Haritalarında Şehir ve Doğa
09.40-10.00
Zeynep Simavi
Amerika’nın Başkentinde Osmanlı Sanatını Sergilemek: Muhteşem Süleyman Dönemi Sergisi
09.40-10.00
Gwenaëlle Fellinger
Birlikte Dokunan Tarihler: Fransız Koleksiyonlarındaki Osmanlı Sancakları
09.40-10.00
Aysu Ateş
19. Yüzyılda Batılı Seyyahların Gözüyle Balkanlarda bir Osmanlı Şehri: Yanya ve Mimari Eserleri
10.00-10.20
Melis Taner
Sınırdaki(nin) Resmi
10.00-10.20
Mehmet Tütüncü
Mekke ve Medine’de Yayınlanmamış̧ Bazı Osmanlı Sanat Eserleri
10.00-10.20
Olga Vasilyeva
Vasiliy Smirnov ve Rusya Milli Kütüphanesindeki Türkçe El Yazmaları
10.00-10.20
Mehtap Serim
Thomas Allom’un Çin ve İstanbul Gravürleri: İki Barok Dünyanın Aynılaşan Görüntüsü
10.20-10.40 Tartışma10.20-10.40 Tartışma10.20-10.40 Tartışma10.20-10.40 Tartışma
10.40-11.00 Kahve Arası10.40-11.00 Kahve Arası10.40-11.00 Kahve Arası10.40-11.00 Kahve Arası
Showing entries (filtered from total entries)

Cuma / 04 Ekim / İkinci Oturum

MEHMET AKİF ERSOY SALONUK SALONUTUĞRUL İNAL SALONUBEDRETTİN COMERT SALONU
Epigrafi
Oturum Başkanı: Doris Behrens Abouseif
Kitap Sanatları
Oturum Başkanı: Zeren Tanındı
Korumacılık
Oturum Başkanı: Ayşıl Tükel Yavuz
Tarih Yazımı
Oturum Başkanı: Zeynep Yasa Yaman
11.00-11.20
Scott Redford
Selçuklu Şamdanları ve Gizemli Yazıları
11.00-11.20
Angela Andersen
Tercüme-i Sevâkıb-ı Menâkıb’da El-Hallac’ın İdamı
11.00-11.20
Zeynep E. Ekim
Arşiv Belgeleri Işığında Ayazağa Kasırlarının İnşa ve
Onarımlarına İlişkin Yeni Bilgiler
11.00-11.20
Joachim Gierlichs
Katharina Otto Dorn ve Anadolu-İran Selçuklu Sanatı Üzerine Görüşleri
11.20-11.40
Bernard O'Kane
Yerleştirme, Tasarım ve İçerik: Erken Osmanlı İnşa Kitabeleri
11.20-11.40
Şebnem Parladır
Bir Sufi’nin Kitap Hazinesinden Tasvirli Bir Mecmua
11.20-11.40
Halil Elemana
Başbakanlık Osmanlı Arşivindeki Yıldız Sarayı İnşaatı,
Tamiratı ve Tefrişatı ile ilgili Belgelerin Değerlendirilmesi
11.20-11.40
Aysun A. Öksüz - Bahar Küçük Karakaş - Gizem Seymen
Erken Cumhuriyet Dönemi
Tarih Yazımlarında Mimarlığın Araçsallaştırılma Biçimleri: Resimli Türk Edebiyatı Tarihi Dergisi Örneği
11.40-12.00
Charlotte Maury
Osmanlı Dönemi Şam Çinileri Üzerindeki Bazı Nesta’lik Kitabeler ve Tarihsel Önemleri
11.40-12.00
Filiz Çakır Phillip
Muharebede Kullanılan Zincirli Gürz – Türklere Özgü Bir Silah
11.40-12.00
Mine Çilingiroğlu Topçubaşı - Elif Özlem  Oral
Vakıflarda Onarım Yapan I. Kuşak (1924-1963) Mimarların Mimari Koruma Alanındaki Katkıları
11.40-12.00
Zeynep Özaltın
Suut Kemal Yetkin ve Sanat Eleştirisi:
Sanat Üzerine Yazmak ve Eleştiri Kültürünün Kurumsallaşması 1950-1980
12.00-12.15 Tartışma12.00-12.15 Tartışma12.00-12.15 Tartışma12.00-12.15 Tartışma
12.15-13.30 Öğle Yemeği12.15-13.30 Öğle Yemeği12.15-13.30 Öğle Yemeği12.15-13.30 Öğle Yemeği
Showing entries (filtered from total entries)

Cuma / 04 Ekim / Üçüncü Oturum

MEHMET AKİF ERSOY SALONUK SALONUTUĞRUL İNAL SALONUBEDRETTİN COMERT SALONU
Sanatsal Etkileşim
Oturum Başkanı: Günsel Renda
Sanatsal Etkileşim
Oturum Başkanı: Massumeh Farhad
Duvar Resmi
Oturum Başkanı: Minako Mizuno Yamanlar
Sanatsal Etkileşim
Oturum Başkanı: Netice Yıldız
13.30-13.50
Pittui Ilenia
Paolo Giovio ve Türk Kudretinin Temsili: Bazı Örneklemeler
13.30-13.50
Singh Saarthak
Mekke ve Medine Tasvirli bir Tılsımlı Gömlek
13.30-13.50
Ali Fuat Baysal
Kubbe-i Hadrâ Kalemişi Tezyinatında Yeni Bulunan Manzara Resimleri
13.30-13.50
Razan Aykaç
Kilikya Bölgesindeki Kaleler İçerisinde Silifke Ak Kale’nin Yeri ve Önemi
13.50-14.10
Giulia Bei
19. Yüzyılın Bir Reklamcılık Hikayesi: Liebig Reklam Kartlarında Doğu’nun Anlatımı
13.50-14.10
Selin İpek
Osmanlı Sultanlarına Diplomatik Bir Hediye: Babür Şahlarının Portreleri
13.50-14.10
Şeyda Algaç
Batılılaşma Döneminde Ege Bölgesinde Tekke Sembollerine Sahip Bir Grup Tasvirli Köy Camisinin Düşündürdükleri
13.50-14.10
Belgin Demirsar Arlı - Špela Grošelj
Mimar Antonio Lasciac (Anton Laščak) Osmanlı İmparatorluğunda
14.10-14.30
Naz Defne Kut
Bir Katolik Zafer İkonografisi: İtalyan Resminde İnebahtı Muharebesi
14.10-14.30
Shahbaz Nadhra Khan
Lahor Kalesi Resimli Duvarı: Babürlü, Türk ve Fars İmgeleminden Doğaüstü Yaratıklar
14.10-14.30
Pınar Akın
Afyonkarahisar Arap Dede Mescit Camii Kalem İşi Süslemeleri
14.10-14.30
Kiraz Perinçek Karavit
Pierre Bonnard Mehmet Siyah Kalem’e Nerede Rastladı?
14.30-14.50
Şule Pfeiffer Taş
Maria Theresia Döneminde Türk İmgesi: Sanat, Politika, Propaganda
14.30-14.50
Zohirul Islam
Bangladeş’te Türk Sanatı, Mimarisi ve Dilleri: Tarihsel ve Analitik Yaklaşım
14.30-14.50
Selda Alp
Afyon Bademli Köy Cami Duvar Resimleri
14.30-14.50
Bülent Oral
Sanatçı Mimar Kimliği Bağlamında Cami Mimarisinde Yenilikçi Yaklaşımlar
14.50-15.10 Tartışma14.50-15.10 Tartışma14.50-15.10 Tartışma14.50-15.10 Tartışma
15.10 Oturumların Sonu15.10 Oturumların Sonu15.10 Oturumların Sonu15.10 Oturumların Sonu
Showing entries (filtered from total entries)

Cumartesi / 05 Ekim / Birinci Oturum

MEHMET AKİF ERSOY SALONUK SALONUTUĞRUL İNAL SALONU
Kitap Sanatları
Oturum Başkanı: Nurhan Atasoy
Ankara
Oturum Başkanı: Frédéric Hitzel
Mimari
Oturum Başkanı: Nakış Karamağaralı
09.00-09.20
Serpil Ayhan
Safevi ve Osmanlı Sanat Beğenilerinin Buluşturan bir Ortam Olarak Topkapı Sarayı Müzesi H.2158 Numaralı Murakka
09.00-09.20
Nicola Verderame
Anıtsallık ve Altyapı: Osmanlı Ankara’sında Hamidiye Çeşmesi
09.00-09.20
Gülberk Bilecik
Günümüzde Bulgaristan’daki Osmanlı Mirası
09.20-09.40
Massumeh Farhad
Dolaşan İmgeler: 17. ve 18. Yüzyıllarda Osmanlı ve Safevi Albümleri
09.20-09.40
Leyla Alpagut
Başkent’te Ziraat Eğitimi İçin Modern Bir Yerleşke: Yüksek Ziraat Enstitüsü (1928-1933)
09.20-09.40
Hilal Kazan
Hayır Sahibi Osmanlı Kadınlarının Balkanlardaki Vakıf Yapıları: Yunanistan Örneği
09.40-10.00
Özlem Yıldız
Baki Divanı’nda Metin ve Tasvir: 17. Yüzyıldan Minyatürlü bir El Yazması (British Library, Add. 7922)
09.40-10.00
Simin Say
Ankara Çocuk Esirgeme Kurumu’nda Namık İsmail’in İzleri
09.40-10.00
Mehmet Zeki İbrahimgil
Girit, Hanya Seyyit Süleyman Şemsettin Dede Mevlevihanesi
10.00-10.20 Tartışma10.00-10.20 Tartışma10.00-10.20 Tartışma
10.20-10.40 Kahve Arası10.20-10.40 Kahve Arası10.20-10.40 Kahve Arası
Showing entries (filtered from total entries)

Cumartesi / 05 Ekim / İkinci Oturum

MEHMET AKİF ERSOY SALONUK SALONUTUĞRUL İNAL SALONU
Kitap Sanatları
Oturum Başkanı: Jennifer Scarce
Ankara
Oturum Başkanı: Suna Güven
Seramik
Oturum Başkanı: Scott Redford
10.40-11.00
Robyn Radway
İstanbul’daki Alman Evi’nden Albüm Şebekeleri: 1568-1593 Yıllarında Dolaşımda Olan Kâğıtlar, Tasvirler ve Sanatkârlar
10.40-11.00
İlbilge Eroğlu
Ankara’da Kültür ve Sanat: Türkiye İş Bankası
10.40-11.00
Gökben Ayhan
Sırlı Tütün Lülelerı
11.00-11.20
Daria Vasilyeva
Hermitage Devlet Müzesi, Franz Taeschner Koleksiyonundan Osmanlı Kıyafet Albümleri
11.00-11.20
Özgür Ceren Can
Ankara’daki Kamusal Yapılarda 1960’lı ve 1970’li Yıllara Tarihlenen Seramik Panolar
11.00-11.20
Khalida Mahi
Tanımlanma Problemleri ile “Tebrizli Ustalar”
11.20-11.40
Ünver Rüstem
Modayla Modernleşme: Geç̧ Dönem Osmanlı Kıyafet Albümleri ve Mirasları
11.20-11.40
Füsun Kavalcı
1980’lerden Günümüze Avanos Çömlekçiliği: Üç̧ Kuşak Seramik Üretimi ve Değişimi
11.20-11.40
Belgin Demirsar Arlı - Şennur Kaya
İznik Çini Fırınları Kazısı Çini Buluntularının Değerlendirilmesi 2015-2018
12.00-12.20 Tartışma12.00-12.20 Tartışma12.00-12.20 Tartışma
12.20-13.30 Öğle Yemeği12.20-13.30 Öğle Yemeği12.20-13.30 Öğle Yemeği
Showing entries (filtered from total entries)

Cumartesi / 05 Ekim / Üçüncü Oturum

MEHMET AKİF ERSOY SALONUK SALONUTUĞRUL İNAL SALONU
Sanatsal Etkileşim
Oturum Başkanı: Ömür Bakırer
Seramik
Oturum Başkanı: Gönül Öney
Resim
Oturum Başkanı: Zeynep İnankur
13.30-13.50
Fatma Yıldız
Valencia ve İznik Seramik Sanatının Eş Zamanlı Yükselişi: Akdeniz Ticaret İlişkilerinin Seramik İhracatına Etkileri
13.30-13.50
Müge Şen
Güncel Bilgiler Işığında Şehzâde Mehmed Türbesi Çinileri
13.30-13.50
Arda Can Özsu
Yunanistan Ulusal Sanat Galerisi Koleksiyonu’nda Yer Alan Şeker Ahmed Ali Paşa Portresi ve Anadolu Kökenli Ressamı Simeon Savvidis
13.50-14.10
Ecem Altınkılıç
18.-19. Yüzyıllarda Osmanlı Cam Sanatının Venedik Cam Sanatı ile İlişkisi
13.50-14.10
Deniz Çalış Erduman - Nazan Ilgaz
Hamburg’tan Edirne’ye. Selimiye Camii Hünkâr Mahfilindeki bir Çini Alınlık Üzerine İnceleme
13.50-14.10
Seza Sinanlar Uslu - Sula Bozis
İvi Stangali (1922-1999): ONLAR Grubunun Kayıp Üyesi
14.10-14.30
Stefano Ionescu - Levent Boz
Transilvanya Halıları ve İslam Mimarisi ile İlişkileri
14.10-14.30
Iryna Teslenko - Dilyara Aliadinova
Kırım’da Erken Osmanlı Dönemi Sırlı Seramikleri
14.10-14.30
Aslıhan Erkmen
El Yazmalarından İlham Alan Çağdaş Türk Sanatçıları: Üç̧ Örnek
14.30-14.50
Didem Yavuz Velipaşaoğlu
Hereke'nin Çizim Atölyesi: Sanatsal Bir Yaşam Alanı (1842-1914)
14.30-14.50
Svitlana Biliaeva - Olena Fialko
Ukrayna'da Türk Sanatı Mirası: Kütahya Seramikleri
14.30-14.50
Bahattin Yaman - Emine Kayhan
Osmanlı Harita Resim Geleneği ve Günümüzde Isparta Örneğinde Uygulanması
14.50-15.10
Sevil Akyel - Merih Sucu - Özlem Yapalak
Kuyud-ı Kadime Arşivi Mühür Koleksiyonu
14.50-15.10
Sevinç Gök - Muhterem Koç
Arkeometrik Analizler Işığında Bir Grup Geç̧ Dönem Osmanlı (18.-19. Yüzyıl) Seramiğinin Üretim Yerini Tespiti
15.10-15.30 Tartışma15.10-15.30 Tartışma15.10-15.30 Tartışma
15.30-15.40 Kahve Arası15.30-15.40 Kahve Arası15.30-15.40 Kahve Arası
Showing entries (filtered from total entries)

Cumartesi / 05 Ekim / Dördüncü Oturum

MEHMET AKİF ERSOY SALONUK SALONUTUĞRUL İNAL SALONU
Arkeoloji
Oturum Başkanı: Ali Uzay Peker
Sanatsal Etkileşim
Oturum Başkanı: Mireille Jacotin
Mimari
Oturum Başkanı: Çiğdem Kafesçioğlu
15.40-16.00
Ersoy Akın - Hasan Uçar
Smyrna Agorası Kazısı’nda Bulunmuş bir Grup Taş Lülenin Üretimine ve Osmanlı Lüleleri Arasındaki Yerine Yönelik Değerlendirme
15.40-16.00
Fatma Coşkuner
Karadeniz'in Eşiğinde: Ivan Konstantinovich Ayvazovski’nin Resimlerinde Kesişen İmparatorluk ve Kimlik Söylemleri
15.40-16.00
Paolo Girardelli
Gayri Müslim Mimaride Osmanlı Ögeleri: 19. Yüzyıl Beyoğlu Örneklerine bir Bakış
16.00-16.20
Emine Naza Dönmez
Amasya Harşena Kalesı’̇ nde Yeni bir Bulgu: Yıldırım Camii
16.00-16.20
Mısra Kaya
Kültürlerarası Bağlamlarda Sanatta Süreklilik: Rum Dansı
16.00-16.20
May Farhat
Geç Osmanlı Dönemi Umari Camisi
16.20-16.40
Niculina Dinu
Osmanlı Dönemi Braila’sında Arkeolojik Keşifler
16.20-16.40
Huma Arslaner
Osmanlı Dekoratif Sanatlarında Avrupa Melezi bir Üretim: Porselen Resim Levhaları
16.20-16.40
Vassilis Colonas
Ulusal Üsluba karşı Orientalizm: Genç Türkler Yönetimindeki Selanik’te Sanat ve Mimarlık
16.40-17.00
Aurel-Daniel Stănică
Osmanlı Dobruca’sının Arkeolojik Sit Alanlarının GIS Sistemiyle Tespit ve Korunması
16.40-17.00
Miyuki Aoki Girardelli
Türk Üslubu ve Japonizm: Léon Parvillée’nin Yapıtları ile İlgili Yeni Bulgular
16.40-17.00
Müjde Dila Gümüş
II. Meşrutiyet Dönemi Anıtlarına Erken Tarihli Bir Örnek: Raymond Péré'nin Projesi
17.00 -17.20 Tartışma17.00 -17.20 Tartışma17.00 -17.20 Tartışma
Showing entries (filtered from total entries)
MEHMET AKİF ERSOY SALONU
17.30 Kapanış Konuşmaları
Adres

Beytepe Mahallesi, Hacettepe Üniversitesi, Beytepe Yerleşkesi, Çankaya/Ankara

İletişim

Email: icta16@hacettepe.edu.tr 
Telefon: +90 312 297 82 75 

Thursday / 03 October / First Session 

MEHMET AKİF ERSOY HALL K HALL TUĞRUL İNAL HALL
The Arts of the Book
Chair: François Déroche
Collections and Collectors
Chair: Gülru Necipoğlu
Architecture
Chair: Rahmi Hüseyin Ünal
13.00-13.20
Cailah Jackson
The Karamanids and
Their Illuminated Manuscripts in Fourteenth-Century Konya
13.00-13.20
Zeynep Atbaş
An Important Collection From The
Topkapı Palace
Manuscript Treasury: The Enderun Library of Sultan Ahmed III 
13.00-13.20
Ayşıl Tükel Yavuz
A Seljuk Caravansaray on the Samsun-Amasya Road: Çakallı Han
13.20-13.40
Alison Ohta
Another Small Piece in the Puzzle: Using Tooled Impressions on
Ottoman and Mamluk Bindings of the
14th and 15th
Centuries as a Means of Establishing Dating and Provenance 
13.20-13.40
Ahmet Ersoy
“Network of Curiosity:” Abdülhamid II’s Visual Archives 
13.20-13.40
Pınar Gnepp
Wooden Muqarnas Capitals in The Mosques of Medieval Anatolia
13.40-14.00
Simon Rettig
Announcing Victory: An Early Sixteenth-Century Copy of Sura Al-Fath Sent From Istanbul To Cairo 
13.40-14.00
Deniz Türker
Abdüllatif Subhi Paşa’s Cabinet Of Coins: Ottoman Bibliophilia, History, and Egypt
13.40-14.00
Tuba Akar
Fire, Water, Steam and Smoke: Technical Problems/Questions of the Hamam
14.00-14.20
Sabiha Göloğlu
Royal Women, the Dalāʾil Al-Khayrāt, and the Enʿām-I Şerīf: Private Ownership and Endowment of Prayer Books
14.00-14.20
Fırat Şeker
Sinan’s Other Patrons
14.00-14.20 Discussion14.00-14.40 Discussion14.00-14.40 Discussion
14.20-15.00 Coffee Break14.40-15.00 Coffee Break14.40-15.00 Coffee Break
Showing entries (filtered from total entries)