online web builder
Mobirise

Suut Kemal Yetkin

Sanat tarihçisi, şair yazar, profesör ve milletvekili (d. 1903, Şanlıurfa - ö. 18 Nisan 1980, Ankara). İlkokulunu Numue-i Tatbikat Okulu'nda tamamladı. Galatasaray Lisesi'nden mezun oldu ve Paris Sorbonne Üniversitesi'nde (1925-30) felsefe okudu. Döndükten sonra çeşitli liselerde ve öğretmen okullarında (1930-33) öğretmen ve yönetici olarak çalıştı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ne Estetik Sanat Tarihi (1933) doçenti olarak atandı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Fransızca öğretmeni, Ankara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nde Estetik Sanat Tarihi profesörü ve Halk Eğitim Bakanlığı Güzel Sanatlar Müdürü olarak çalıştı.

1943'te Urfa milletvekili seçildi. Üniversiteye döndü ve İlahiyat Fakültesi'nde İslam Tarihi Profesörü (1950) ve Ankara Üniversitesi Rektörü (1959-63) parlamentodaki görevini tamamladı. Ayrıca, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi ve Hacettepe Üniversitesi Fen ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nde sanat tarihi dersleri verdi. Seçkin bir profesör oldu. Mezarı İstanbul'da bulunmaktadır.

Suut Kemal Yetkin’in, "Suat Saffet" takma adı altında yazdığı ilk şiiri Yarın (1921) dergisinde yayımlandı. Alanında çok başarılı olan yazıları Servet-i Fünûn, Görüş, Varlık, İnsan, Kültür Haftası, Türk Dili, Sanat ve Edebiyat, Hisar gibi yayınlarda incelendi.


ESERLERİ:

ŞİİR: Şi'r-i Leyal (Poem of the Nights, 1923).

YAZILARI: Edebiyat Konuşmaları (Literary Conversations, 1944), Edebiyat Üzerine (About Literature, 1952), Günlerin Götürdüğü (Things That Days Carried Away, 1958), Düşün Payı (Time to Think, 1960), Yokuşa Doğru (Towards the Slope, 1963), Şiir Üzerine Düşünceler (Thoughts on the Poetry, 1969), Denemeler (Essays, 1972).

ARAŞTIRMA YAYINLARI: Estetik (Aesthetics, 1931), Büyük Mustaripler (Great Sufferers, 1932, with the name The Great Uncomfortables, 1976), Metafizik (Metaphysics, 1932), Sanat Felsefesi (Philosophy of Art, 1934), Filozof ve Sanat (Philosopher and Art, 1935), Ahmet Haşim ve Sembolizm (Ahmed Haşim and Symbolism, 1938), Edebî Meslekler (Literary Professions, 1941, with the name Movements in Literature, 1967), Estetik Dersleri (Aesthetics Courses, 1st volume: History of Aesthetics, 1942), Sanat Meseleleri (Art Issues, 1945), Sanat Tarihi (1945), Leonardo da Vinci'nin Sanatı (Art of Leonardo da Vinci, 1945), İslâm Mimarisi (Islamic Architecture, 1954), Büyük Ressamlar (Great Painters, 1955), Baduleaire ve Kötülük Çiçekleri (Baudelaire and The Flowers of Evil, 1967), Türk Mimarisi (Turkish Architecture, 1970), Estetik Doktrinler (Aesthetic Doctrines, 1972), İslâm Ülkelerinde Sanat (Art in Islamic Countries, 1974), Barok Sanat (Baroque Art, 1976), Estetik ve Ana Sorunlar (Aesthetics and the Basic Issues, 1979). 

Adres

Beytepe Mahallesi, Hacettepe Üniversitesi, Beytepe Yerleşkesi, Çankaya/Ankara

İletişim

Email: icta16@hacettepe.edu.tr 
Telefon: +90 312 297 82 75